Giao đổi trả hàng cho khách hàng

Việc đổi trả tùy theo sự việc và Unicold có thể giao tới tại cửa hàng của khách hàng để lấy sản phẩm trả lại.
Ngoài ra đối với đơn hàng không thể trả lại hay đổi mới mà sai sót từ phía Unicold, Unicold cam kết với khách hàng về việc bảo đảm tồn kho và giao hàng với KPI = 100%. Nếu có sai sót Unicold cam kết thanh toán đơn hàng bị sai = 100% giá trị thị trưởng của đơn hàng. 
Mọi thông tin xin liên lạc số: 0274-3991138!