KHO CHỨA THỰC PHẨM MÁT VÀ KHÔ

1. Kho mát dành cho trái cây và các sản phẩm tương tự từ 0*c đến 10*c tại Bình Dương với 500 Pallets
2. Kho khô và trung tâm phân phối hàng khô tại KCN Sóng Thần Dĩ An - Bình Dương với công suất 1,500 Pallets

Các Bài Viết Khác

KHO LẠNH LƯU TRỮ VACCINE

NHIỆT ĐỘ TỪ 2*C-8*C TỔNG CÔNG SUẤT LÀ 2000PELLET TẠI BÌNH DƯƠNG VÀ HÀ NỘI