KHO LẠNH LƯU TRỮ VACCINE

Hệ thống kho với 4 kho lớn tại Bình Dương và 1 kho tại Tp Hà Nội (Mỗi kho có 150 Pallet chuẩn) với nhiệt độ luôn luôn từ 2*c đến 8*c

Cung cấp báo cáo tồn kho Online thông qua Unicold-WMS
Cung cấp báo cáo nhiệt độ Online thông qua Unicold-Web. Kho lạnh bảo quản vaccine

Các Bài Viết Khác