TIÊU CHÍ PHỤC VỤ

Tôn chỉ trong phục vụ của chúng tôi là REEQI:

1. READY - SỰ LUÔN SẴN SÀNG

2. EFFICIENCY - SỰ HIỆU QUẢ VỀ CHI PHÍ

3. ENDEAVOURS - NỖ LỰC CHO SỰ HOÀN THÀNH

4. QUALITY - CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

5. INTEGRITY - SỰ CHÍNH TRỰC TRONG VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Các Bài Viết Khác