Giới thiệu

TỔNG QUAN VỀ UNICOLD

Công ty Cổ phần chuỗi cung ứng lạnh Unicold (Gọi tắt Unicold) là công ty cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng lạnh dành riêng cho lĩnh vực Vaccine, dược phẩm thú y và thực phẩm. Unicold tập trung vào các...

Xem chi tiết

TẦM NHÌN UNICOLD

LÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH ĐƯỢC VẬN HÀNH HIỆU QUẢ NHẤT

Xem chi tiết