Giới thiệu

TỔNG QUAN VỀ UNICOLD

Unicold là công ty kinh doanh trong việc cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng lạnh dành riêng cho lĩnh vực Vaccine, dược phẩm...

SỨ MỆNH

LÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUỖI CUNG ỨNG LẠNH ĐƯỢC VẬN HÀNH HIỆU QUẢ NHẤT