15/08/2021-Bảo đảm đời sống và an toàn cho Người lao động trong đại dịch

Dù đại dịch Covid-19 đang gây thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là các công ty đóng cửa, nhiều lao động mất việc làm, mất thu nhập ảnh hưởng cuộc sống, chúng ta là cán bộ quản lý, là doanh nhân lúc này phải cảm thông cho cả người lao động lẫn doanh nghiệp. BGĐ Unicold quyết định phương án "Người lao động tuyến đầu là số một" vì nếu không có tiếp tục sản xuất thì ngay cả khách hàng cũng bị thiệt hại. Tuy nhiên phải bảo đảm được mô hình "3 tại chổ" với phương án "5K và 6 an toàn" - để cố gắng hết sức bảo đảm 100% người lao động an toàn trong đại dịch.
BGĐ cũng cấp nhận hy sinh lợi nhuận Quý III/2021 để hỗ trợ người lao động ở lại công ty làm việc và hỗ trợ thu nhập để họ lo cho gia đình và an tâm công tác. Thu nhập của người lao động nhìn chung đã tăng thêm khoản 50% trong các tháng 07,08/2021. Quan trọng nhất BGĐ hàng ngày vẫn phải sáng tạo, giám sát để an toàn cho người lao động cho dù 100% người lao động đã được tiêm một mũi Vaccine phòng ngừa vào ngày 05/08/2021 tại Bình Dương.

Các Bài Viết Khác

Ngày 06-07/8/2022 Unicold tiếp tục khóa học Kỹ năng cho nhân viên

Như cam kết của BGĐ về việc đầu tư cho NLĐ thông qua huấn luyện và hướng nghiệp. Ngày 06-07/08/2022 cty Unicold tiếp tục...

Ngày 05/04/2022 - Unicold tiếp tục đạt tiêu chuẩn chứng nhận GSP WHO cho UST và UVP

Ngày 05 tháng 04 năm 2022 Unicold vui mừng nhận chứng nhận GSP cho 2 kho Unicold Sóng Thần (UST) và Unicold Vĩnh Phú (UVP) Tiêu chuẩn...

NGÀY 15/06/2020 UNICOLD ĐÃ KHAI TRƯƠNG KHO LẠNH TẠI TP THUẬN AN-BÌNH DƯƠNG

Kho lạnh có 8 phòng với gần 1000 Pallet với nhiệt độ từ 0*c đến 30*c phục vụ cho thực phẩm và dược phẩm thú y

01/09/2020-Unicold tiếp tục khai trương trung tâm phân phối thứ hai tại Việt Nam

Ngày 01/07/2020 Unicold tiếp tục khai trương trung tâm phân phối cho dược phẩm, Vaccine thứ Hai tại KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà ...

15/12/2020 Unicold khai trương trung tâm phân phối thực phẩm thứ ba trong năm 2020 tại Việt Nam

Ngày 15 tháng 12 năm 2020 Unicold đưa vào TTPP tại KCN Sóng Thần Dĩ An, Bình Dương với 1200 Pallet cho thưc phẩm và dược phẩm,...

22/02/2022-Uni tăng cường thêm công suất kho lạnh-giai đoạn 5

Vào 02/2022 Unicold xây dựng thêm 500 Pallets giai đoạn 5 bao gồm: 1. 350 Pallets kho mát nhiệt độ 0*c đến 15*c 2. 150 Pallet kho...