KHO MÁT DƯỢC PHẨM THÚ Y

Đăng bởi: Admin, ngày 26/09/2020 11:56 AM

1. Có 3 kho mát tại Bình Dương và 2 kho mát tại Tp Hà Nội duy trì nhiệt độ từ 20*c đến 25*c với tổng số Pallet là 500 Pallets
2. Cung cấp báo cáo tồn kho và giám sát nhiệt độ trực tuyến thông qua Unicold WMS  và Unicold Web

Các Bài Viết Khác

KHO LẠNH LƯU TRỮ VACCINE

NHIỆT ĐỘ TỪ 2*C-8*C TỔNG CÔNG SUẤT LÀ 1,000 M2 TẠI BÌNH DƯƠNG VÀ 500 M2 TẠI HÀ NỘI

zalo