Unicold tiếp tục khai trương trung tâm phân phối thứ hai tại Việt Nam

Đăng bởi: Admin, ngày 19/09/2020 11:23 AM

Các Bài Viết Khác

NGÀY 15/06/2020 UNICOLD ĐÃ KHAI TRƯƠNG KHO LẠNH TẠI TP THUẬN AN-BÌNH DƯƠNG

Kho lạnh có 8 phòng với gần 1000 Pallet với nhiệt độ từ 0*c đến 30*c phục vụ cho thực phẩm và dược phẩm thú y

Unicold khai trương trung tâm phân phối thực phẩm thứ ba trong năm 2020 tại Việt Nam

Ngày 20 tháng 09 năm 2020 Unicold đưa vào TTPP tại KCN Sóng Thần Dĩ An, Bình Dương với 1200 Pallet cho thưc phẩm và dược phẩm,...

zalo