Hỗ trợ tư vấn về chuỗi cung ứng lạnh toàn vẹn cho khách hàng

Với kinh nghiệm gần 20 năm làm việc trong ngành cung ứng lạnh tại Việt Nam cũng như đã tiếp cận được xu hướng tiên tiến về bảo quản lạnh và kinh doanh chuỗi cung ứng lạnh của các tập đoàn lớn trên thế giới như John Swire & Son, Americold...Cấp Quản lý và lãnh đạo của Uncold sẽ hỗ trợ khách hàng một cách tận tâm và chuyên nghiệp để cùng làm tốt các công đoạn trong bảo quản sản phẩm của chuỗi cung ứng lạnh tại thị trường Việt Nam.