BẢO QUẢN TOÀN VẸN CHÂT LƯỢNG CCU LẠNH CỦA KHÁCH HÀNG

Những yếu tố gây "Gãy" tính toàn vẹn chuỗi cung ứng lạnh như:


1. Thiếu thông tin từ NCC đến đơn vị dịch vụ và đến khách hàng cuối cùng.
2. Không hệ thống hóa thông tin bằng "hệ thống" mà sử dụng cảm tính mang tính nhân sự như "Nhớ", "biết rồi"

3. Thiếu sự giao tiếp nội bộ và với khách hàng về các thông tin mang tính bàn giao

4. Không quy định "KPI" thời gian từng công đoạn và giám sát chi tiết- nhất là hàng đông lạnh dẫn đến chảy hàng

5. Không kiểm tra chất lượng mỗi công đoạn để ghi nhận, đánh giá và đưa ra "tiêu chuẩn" cho từng công đoạn nhằm ngăn ngừa hư hỏng chất lượng

 Và một số nguyên nhân khác...

Tại Unicold với kinh nghiệm từng phục vụ cho nhiều khách hàng với sản phẩm khác nhau, từng phối hợp nhiều sản phẩm với nhiệt độ khác nhau nên chúng tôi đã "phòng ngừa" được các lỗi này cho khách hàng, góp phần tăng hiệu quả logistic cao nhất, chống lãng phí vì hư hỏng hàng hóa đông lạnh do công tác quản lý bị thiếu sót.

Các Bài Viết Khác

TẦM NHÌN 2025

Unicold đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh tích hợp đầu tiên cho Vaccine và dược phẩm Thú Y tại Việt...