TẦM NHÌN 2025

Unicold đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng lạnh tích hợp đầu tiên cho Vaccine và dược phẩm Thú Y tại Việt Nam vào năm 2020, chúng tôi đặt mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ chuỗi CUL có dịch vụ khách hàng xuất sắc nhất tại VN vào năm 2025 với điểm NPS>50.

Các Bài Viết Khác