Chính sách và quy định

Giao đổi trả hàng cho khách hàng

Việc đổi trả tùy theo sự việc và Unicold có thể giao tới tại cửa hàng của khách hàng để lấy sản phẩm trả lại. Ngoài ra đối với đơn hàng không thể trả lại hay đổi mới mà sai sót từ phía...

Xem chi tiết

Hỗ trợ kiểm tra hàng hóa tại Trung tâm phân phối hàng hóa Unicold

Ít nhất một tháng một lần, Unicold sẽ kiểm tra hàng hóa thực tế của khách hàng và gửi báo cáo có chữ ký của cấp Quản lý DVKH cho khách hàng và miễn phí 100% và chịu trách nhiệm 100% về độ chính...

Xem chi tiết

Hỗ trợ tư vấn về chuỗi cung ứng lạnh toàn vẹn cho khách hàng

Với kinh nghiệm gần 20 năm làm việc trong ngành cung ứng lạnh tại Việt Nam cũng như đã tiếp cận được xu hướng tiên tiến về bảo quản lạnh và kinh doanh chuỗi cung ứng lạnh của các tập đoàn lớn...

Xem chi tiết